FAQ

Staat uw vraag er niet bij?
Neemt u dan contact met ons op via email: verhuur@mauritshuis.info

Algemeen

Moet ik ingeschreven zijn om een woning te kunnen bezichtigen? Jazeker, u dient ingeschreven te staan bij ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars en akkoord zijn gegaan met onze algemene bepalingen zoals vermeld op onze website.

Moet ik een borgsom betalen? En zo ja, wanneer krijg ik die terug? Ja, u dient een borgsom te betalen, meestal bedraagt deze één á twee maanden huur, bij aanvang van de huurperiode. Deze borgsom blijft in beheer bij de eigenaar of bij Stichting Derdengelden ’t Mauritshuis. De borgsom wordt binnen één maand ná goedbevinding van de eindinspectie en na afloop van de huurperiode teruggestort op het door u opgegeven bankrekeningnummer.

Wat is het verschil tussen gestoffeerde- en gemeubileerde woningen? Gestoffeerde woningen zijn meestal voorzien van vloer-, wand- en raambekleding en één lichtpunt in elk vertrek. Gemeubileerde woningen zijn daarnaast voorzien van een volledige inventaris en meubels. Deze woningen kunt u dus direct betrekken.

Wat zit bij de huurprijs inbegrepen? De op onze website vermelde huurprijzen zijn altijd exclusief gas, water, elektriciteit, televisie, kabel-, internet- en telefoonaansluiting, servicekosten en gemeentelijke heffingen, tenzij anders vermeld in de aanbieding of op de website.

Gemeentelijke heffingen voor de huurder bestaan uit rioolrecht, afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en in sommige gevallen polderschapsbelasting. De desbetreffende gemeente kan u hier meer over vertellen.

Ben ik kosten verschuldigd aan ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars als ik mijzelf middels het formulier op de website inschrijf? Nee, het inschrijven is helemaal gratis. Het kost u niets en verplicht u tot niets.

Wat betekent de Leegstandwet? De Leegstandwet is door het Ministerie van VROM een aangenomen maatregel om huiseigenaren die vanwege langdurige verkoopperiode twee woningen bezitten tegemoet te komen. De huurwetgeving is hierbij versoepeld, waardoor verhuurder een opzegtermijn heeft van drie maanden. De huurder heeft een opzegtermijn van één maand. Er is een minimale huurperiode van zes maanden van toepassing. Op basis van de Leegstandwet kan een woning voor maximaal vijf jaar worden verhuurd. De kosten voor een vergunning op basis van Leegstandwet lopen per gemeente uiteen en liggen tussen de nul en een paar honderd euro.

Via ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars huren

Welke gegevens heeft ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars nodig bij het huren van een woning?

Wij hebben de volgende gegevens van u nodig voor het opstellen van een huurovereenkomst:

 •  een compleet ingevuld inschrijfformulier;
 • werkgeversverklaring met een stempel van het bedrijf en originele handtekening (de werkgeversverklaring zal geverifieerd worden);
 • salarisstroken van de laatste drie maanden;
 • indien u geen werkgever heeft, dient een jaaropgave van het inkomen te worden bijgevoegd;
 • zelfstandigen dienen een volledige balans over de afgelopen twee jaar bij te voegen;
 • kleurenkopie van geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs) inclusief de achterzijde van de kunststof houderpagina;
 • verklaring hypotheekhouder/bankinstelling of verklaring verhuurder/beheerder/eigenaar                                                  (deze verklaring zal geverifieerd worden);
 • kopie bankafschrift, waarop zichtbaar moeten zijn, rekeningnummer, naam rekeninghouder en storting laatste  drie salarissen en laatste zes betalingen van huur of hypotheek (overige mutaties en saldi mogen uiteraard onzichtbaar gemaakt worden);
 • kopie bankpas voor en achterzijde;
 • uittreksel BRP van u en uw partner/echtgenoot/huisgenoot (dit geldt voor sommige verhuurders);
 • ingevuld en ondertekend acceptatieformulier (betreft sommige verhuurders).

NB. Indien u incomplete gegevens aanlevert of onjuiste informatie verstrekt kunnen wij géén huurovereenkomst voor u opmaken.

Moet ik mijzelf aanmelden bij leveranciers van nutsvoorzieningen? Ja, tenzij in de huurovereenkomst anders is overeengekomen, dient u zichzelf aan te melden bij aanvang van de huurperiode. Tevens kunnen wij u ook bij de nutsvoorzieningen aanmelden. Op het proces-verbaal van oplevering noteren wij de meterstanden. Deze standen kunnen direct en ter plekke worden ingevuld, zodat u dit mee kunt nemen bij het aangaan van het contract met de nutsvoorziening. Wanneer uw huurperiode eindigt worden opnieuw de meterstanden genoteerd voor de eindafrekening.

Ik wil de huurovereenkomst opzeggen. Hoe moet ik dat doen? Afhankelijk van de opgenomen bepalingen in de huurovereenkomst kunt u opzeggen middels een aangetekende brief aan de verhuurder en een schrijven naar ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars. U dient hiervoor uw huurovereenkomst te raadplegen. Bij vragen kunt u altijd één van onze kantoren bellen voor meer informatie of een e-mail sturen naar verhuur@mauritshuis.info.

Wat doet ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars met mijn gegevens? Uw privacy en persoonlijke gegevens zijn voor ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars van het grootste belang. De door u verstrekte gegevens zullen dan ook strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Wat doet ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars met mijn privégegevens indien ik geen woning aanhuur? Uw gegevens worden op uw verzoek direct vernietigd, in ieder geval binnen 30 dagen na het laatste contactmoment.

Wat is een tijdelijke huurovereenkomst? De definitie van een tijdelijke huurovereenkomst is dat er een begin- en einddatum in de huurovereenkomst zijn opgenomen. Op de einddatum dient de huurder de woning daadwerkelijk leeg en schoon op te leveren.

Tuinonderhoud, is dat verplicht? Ja, de tuin maakt deel uit van het gehuurde. Deze dient in de staat te blijven waarin u het heeft aanvaard.

Zijn er wachtlijsten voor de woningen van ‘t Mauritshuis Verhuurmakelaars? Nee, wij hebben geen wachtlijst zodat wij u altijd direct kunnen adviseren en begeleiden bij het vinden van uw gewenste woning.

De woning die ik huur staat te koop. Moet ik meewerken aan bezichtigingen? Ja, dit is opgenomen in de huurovereenkomst. De makelaar zal 48 uur van tevoren (op werkdagen) een afspraak met u maken. U zult niet overvallen worden door kijkers, dit gebeurt altijd in afstemming met de desbetreffende makelaar.

Recent bekeken